B&B De Wensput kan persoonsgegevens over u bewaren en gebruiken indien u gebruik maakt van de diensten van onze B&B en/of omdat u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief.

B&B De Wensput kan de volgende persoonsgegevens bewaren en gebruiken

  • uw voor- en achternaam
  • uw e-mailadres
  • uw telefoonnummer

B&B De Wensput verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen als u daar om verzoekt. Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken om u nieuwsbrieven te versturen indien u zich hier voor heeft ingeschreven.

B&B De Wensput bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden verwijderd indien u zich heeft uitgeschreven voor de nieuwsbrief.

B&B De Wensput verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar B&B De Wensput. Wij zullen binnen vier weken, op uw verzoek reageren. B&B De Wensput neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van B&B De Wensput maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bij bezoek aan deze website worden geen Cookies gebruikt